Dążąc do podnoszenia naszych kwalifikacji oraz do świadczenia szerokiego wachlarza usług, mamy przyjemność zaoferowania usług audytorskich, które wykonujemy we współpracy z:

Przedsiębiorstwo Usługowe „BOOK-KEEPER” 
Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Paderewskiego 4/1b 
43-300 Bielsko-Biała 
NIP 547-02-81-826

Szczegółowe informacje na stronie www.book-keeper.pl