ZAKRES USŁUG 
Naszym celem jest wyręczenie Klienta od wszelkich prac i obowiązków administracyjnych. Wykonujemy wszystkie czynności, do jakich zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a które nie są związane z ich właściwą działalnością.

 

Biuro wykonuje usługi dla:

 • osób fizycznych
 • spółek prawa handlowego i cywilnego
 • innych organizacji gospodarczych i stowarzyszeń

W ramach współpracy świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • obsługi osób prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej,
 • prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenia innych ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych i wartości niematerianych i prawnych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych, w szczególności VAT-7, PIT-4R
 • sporządzania zeznań rocznych PIT-36 i PIT-37 oraz CIT-8,
 • sporządzania sprawozdań GUS,
 • sporządzania deklaracji ZUS DRA,
 • prowadzenia spraw pracowniczych, w szczególności sporządzania umów o pracę, umów zleceń i o dzieło, świadectw pracy, listy płac, informacji PIT-11, PIT-8B, rozliczeń rocznych PIT-40, raportów RMUA, prowadzenia akt osobowych, kartoteki wynagrodzeń, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
 • prowadzenia spraw z zakresu BHP,
 • doradztwa księgowego, podatkowego i prawnego w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej,
 • stałego informowania klientów o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej,
 • sporządzania przelewów na podatki i dla ZUS,
 • reprezentacji podatnika wobec US i ZUS, w szczególności w trakcie postępowań podatkowych oraz obsługi kontroli zewnętrznych,
 • monitorowania należności i zobowiązań,
 • wyprowadzania zaległości

Ponadto wykonujemy również inne usługi według potrzeb i wymagań klienta. 
Nasze biuro pomoże w bezproblemowym rozpoczęciu działalności gospodarczej, udzielając porad i wskazówek dotyczących założenia i rejestracji firm. Dotyczy to w szczególności:

 • pomocy w wyborze formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności gospodarczej,
 • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokonania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • rejestracji w Urzędzie Statystycznym (REGON),
 • rejestracji w Urzędzie Skarbowym (NIP-1 lub NIP-2, VAT-R),
 • rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • opracowania polityki rachunkowości oraz otwarcia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • przygotowania umów o pracę dla nowych pracowników,
 • rejestracji pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • zgłoszenie firmy w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nasi Klienci mogą również liczyć na fachową pomoc w przypadku przekształcania oraz likwidowania prowadzonych przedsiębiorstw.

Podmiotom, z którymi nawiążemy współpracę zapewniamy:

 

 • fachową, terminową i rzetelną obsługę,
 • możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta,
 • dostarczanie deklaracji podatkowych i ZUS do urzędów, oraz pełną dyskrecję w zakresie danych firmy,
 • obsługę w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski).